Візит менеджера Altera по країнам Східної Європи Маргит Тишнер

Опублікував: root  -  Категорія : Новини


Навчально-наукову лабораторію цифрових технологій (Digital Lab), на базі якої з 2004 року успішно працює офіційний Центр навчання фірми Altera, відвідала менеджер цієї компанії по країнах Східної Європи пані Маргіт Тішнер. Відбулася презентація можливостей і ресурсів лабораторії та Центру, демонстрація оригінальних лабораторних робіт на базі модулів UP2, Nios Development Board (Cyclone Edd.), DE2, методичних матеріалів (курсів лекцій, вказівок до лабораторних робіт, навчальних посібників), дипломних проектів і магістерських дисертацій, що використовують технології фірми Altera. Досягнута угода про постачання в лабораторію і центр додаткових засобів навчання DE2 і одного з дослідницьких модулів для роботи аспірантів і магістрантів кафедри КЕОА.
На фото: (1) – (зліва направо) зав. кафедрою КЕОА, керівник Digital Lab, д.т.н., проф. Лисенко О.М., менеджер компанії країнам Східної Європи пані М. Тішнер, представники компанії Віаком (Київ) О. Максимович та І. Коврига, дипл .- інженер компанії EBV Elektronik (Словаччина) Йозеф Стіскал біля входу в головний корпус університету; (2) – під час зустрічі з першим проректором НТУУ «КПІ» акад. НАН України Якименко Ю.І. (В центрі).