Графическое изображение аналогового сигнала

Графічне зображення аналогового сигналу.

На рис.5 зображено вхідний аналоговий сигнал. Ось ординат це значення напруги у цифровому 8х (у десятинній формі) коді. За формулою ( I ) можна обчислити амплітудне значення у цифровій формі аналогового сигналу :

63610 = 27D16 = 0010 01111 11012 . Оскільки біти D0 D1 містять у собі похибку (через нестабільність напруги ГСН) то ними можна знехтувати і цифровий результат записати у вигляді 8 старших біт D9 – D2 .
Отже результат = 1001 11112 = 15910
Оскільки від’ємна напруга менше нуля то АЦП її розпізнає як нуль.


РИС. 5